Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Gepubliceerd op 26-11-2012

2012-11-26

UWV

betekenis & definitie

Het UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, en is een overheidsinstelling die belast is met de uitvoering van alle werknemersverzekeringen. Hieronder vallen onder andere de WW, WAO, WIA en de Ziektewet.

In 2002 ontstond het UWV door de samenvoeging van een aantal instanties. Het doel hiervan was om het overzichtelijker te maken voor mensen die een uitkering hebben of willen aanvragen.
Op het moment dat iemand zonder baan is komen te zitten, meldt diegene dit bij het UWV. In eerste instantie zal er dan gezocht worden naar passend ander werk. Als dit niet lukt komt de werkloze in kwestie in aanmerking voor een uitkering. Afhankelijk van de toedracht van het werkloos zijn wordt gekeken onder welke wettelijke uitkering de persoon in kwestie valt.