Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Gepubliceerd op 25-01-2013

2013-01-25

WIA

betekenis & definitie

De WIA, afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, is een werknemersverzekering die vast is gelegd bij wet en waarin staat onder welke voorwaarden een arbeidsongeschikte werknemer uitkeringsgerechtigd is.

De WIA trad in 2006 in werking als opvolger van de WAO (Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering). Er deden relatief veel mensen een beroep op de WAO en vanuit de politiek deelde men de mening dat hier iets aan gedaan moest worden. Er moest meer gekeken worden naar wat iemand zonder vaste baan nog wel kan doen. Zomaar uitkeringen verstrekken werd hiermee aan banden gelegd.
Om dit te realiseren werden er meerder gradaties aangebracht in de mate waarin iemand arbeidsongeschikt wordt verklaard. Het UWV bepaalt waar iemand wordt ingeschaald. Aan de verschillende gradaties zijn hoogten in uitkeringen gekoppeld. Iemand die bijvoorbeeld volledig arbeidsongeschikt is verklaard, ontvangt 75% procent van het laatstverdiende salaris.