neo

Neologismen

Gepubliceerd op 27-09-2020

2020-09-27

agroproductiepark

betekenis & definitie

park waarin meerdere agrarische bedrijven samenwerken en dat ook nadrukkelijk op productie gericht is

Minister Brinkhorst (Landbouw) is bereid een proef te doen met een groot agroproductiepark. Dat heeft hij dinsdag gezegd bij ontvangst van een rapport hierover [...]. In het opmerkelijke concept zouden verschillende soorten boeren moeten samenwerken. Denkbaar is een flat met gestapelde fokkerijen en kwekerijen: kippen, varkens en zalmen eten het tuinafval en planten groeien op de dierenmest. Zo'n 'landbouwfabriek' biedt volgens de plannenmakers milieu- en ruimtewinst.
Leeuwarder Courant,

De plannenmakers gaan uit van een gebouw van 1000 bij 400 meter in zes verdiepingen. Hier is ruim plek voor 300.000 varkens, 1,2 miljoen kippen en 0,5 hectare zalmkwekerij. Bovenop komen kassen [...]. De minister vraagt Rotterdam om plek voor zo'n agroproductiepark. De land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland vindt het proefproject de moeite waard.
Leeuwarder Courant,