Synoniemen van agroproductiepark

2019-11-16

agroproductiepark

park waarin meerdere agrarische bedrijven samenwerken en dat ook nadrukkelijk op productie gericht is

2019-11-16

agroproductiepark

Groot industrieel gebouwencomplex waar verschillende landbouwbedrijven in nauwe samenwerking hun geld verdienen, met gebruikmaking van elkaars afvalstoffen en andere restproducten, zoals warmte. Het woord is bedacht door J.G. de Wilt en H.J. van Oosten, samenstellers van het rapport Agroproductieparken: perspectieven en dilemma’s. In de pers debuteerde agroproductiepark op 3 oktober 2000, toen de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek het rapport aanbood aan minister Brinkh...