Wat is de betekenis van agroproductiepark?

2020
2021-06-21
Neologismen

Instituut voor de Nederlandse taal

agroproductiepark

park waarin meerdere agrarische bedrijven samenwerken en dat ook nadrukkelijk op productie gericht is Minister Brinkhorst (Landbouw) is bereid een proef te doen met een groot agroproductiepark. Dat heeft hij dinsdag gezegd bij ontvangst van een rapport hierover [...]. In het opmerkelijke concept zouden verschillende soorten boeren moeten samenwerke...

Lees verder
2020
2021-06-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

agroproductiepark

park waarin agrarische bedrijven samenwerken. park waarin meerdere agrarische bedrijven samenwerken en dat ook nadrukkelijk op productie gericht is. Voorbeelden: Minister Brinkhorst (Landbouw) is bereid een proef te doen met een groot agroproductiepark. Dat heeft hij dinsdag gezegd bij ontvangst van een rapport hierover [...]. In het...

Lees verder
2019
2021-06-21
Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

agroproductiepark

Groot industrieel gebouwencomplex waar verschillende landbouwbedrijven in nauwe samenwerking hun geld verdienen, met gebruikmaking van elkaars afvalstoffen en andere restproducten, zoals warmte. Het woord is bedacht door J.G. de Wilt en H.J. van Oosten, samenstellers van het rapport Agroproductieparken: perspectieven en dilemma’s. In de pers...

Lees verder