Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Gepubliceerd op 10-03-2020

Tijd is geld

betekenis & definitie

Eene vertaling van het eng. time is money (18de eeuw), waarmede bedoeld wordt, dat wie met den tijd, dien hij heeft, zijn voordeel weet te doen, geld kan verdienen.

Reeds Theophrastus (± 300 v. Ch.) zeide noAureAèg avóAcopa eivai TÖvXpóvov, dat tijd eene kostbare uitgave is; zie Büchmann, 351.