Natuurdiëtisten Nederland

Natuurdiëtisten Nederland is een platform, inspiratiebron en kennisinstituut over voeding, opgericht door Marijke de Waal Malefijt, klinisch werkend natuurdiëtist.

Gepubliceerd op 19-09-2019

Elektrische auto

betekenis & definitie

Een elektrische auto rijdt niet op brandstof maar op elektriciteit, die uit accu´s wordt gehaald.

Een automobilist bevindt zich, vooral in een elektrische auto, tegenwoordig in een mix van hoog- en laagfrequente Elektro Magnetische Velden (EMV). Deze EMV worden o.a. veroorzaakt door:
• het grote aantal elektronische circuits en technische componenten in de auto. Een gemiddelde moderne auto bevat zo’n 6 kilometer kabel. Het aantal ingebouwde chips is onderhand niet meer te tellen.
• sterke elektrische stromen onderin de auto door de aandrijving van elektromotoren, die vooral bij het optrekken en afremmen ontstaan.
• de invloed van de staalgordels in de autobanden (net als bij gewone auto’s) die tijdens het ronddraaien extreem laagfrequente velden produceren, waardoor een magnetisch veld tot 500 nanoTesla ontstaat in het passagiersgedeelte vlak boven de wielkast.
• draadloze communicatiemiddelen zoals navigatie-apparatuur en smartphones in de auto.
• zendmasten langs de snelweg, die nodig zijn om verbinding te kunnen maken met het netwerk.

Er worden 3 soorten Elektro Magnetische Velden onderscheiden:
1.Hoogfrequente elektromagnetische velden (EMV)
Deze velden komen voor bij telecommunicatiezenders zoals GSM, UMTS en C2000. Ook binnenshuis komen ze voor bij DECT-telefoons, WiFi-netwerk, draadloos internet, gameconsoles en ‘slimme’ apparaten zoals de ‘smart’ meter of ‘slimme’ thermostaat

2. Laagfrequente elektrische wisselvelden.
Deze velden komen uit het elektriciteitsnet via kabels uit muren, snoeren van apparatuur en de meterkast. Als een apparaat niet aanstaat, maar wel verbonden is met een stopcontact, staat er spanning op de draad en is er dus toch een elektrisch wisselveld.

3. Laagfrequente magnetische wisselvelden.
Dit type komt voor bij elektromotoren, ondergrondse stroomkabels, stroomverbruikende apparaten en bekabeling.

Regelmatig krijgt men tijdens of korte tijd na een autorit in een elektrische auto, t.g.v. EMV één of meer van de volgende klachten: vermoeidheid, concentratieverlies, irritatie, gespannenheid, hoge bloeddruk, hoofdpijn. Wanneer u veel in een elektrische auto rijdt, kan het zijn dat uw klachten chronisch worden en u blijvend gevoelig voor straling wordt. We noemen iemand dan ElektroHoogSensitief (EHS). Dit is een aantoonbare aandoening.

De Universiteit van Mainz voerde een experiment uit waarbij gekeken werd naar de invloed van elektronica en draadloze apparatuur in auto’s op het menselijk lichaam. Van de testpersoon werden de hersenstromen, hartslag en spieractiviteit gemeten in een stilstaande en in een rijdende auto die, zoals zoveel auto’s tegenwoordig, afgeladen was met elektronica.
Eerst werd de motor gestart, daarna de airconditioning aangezet, vervolgens werd Bluetooth geactiveerd, een telefoongesprek gevoerd en als laatste werd de Wlan-functie in de auto ingeschakeld. Tussendoor werden steeds de diverse lichaamsfuncties gemeten. Wat er gebeurde t.g.v. EMV is alarmerend. Klik voor de video hierover op de APA-knop onderaan dit artikel.
Het is niet onmogelijk dat sommige ‘onverklaarbare’ verkeersongelukken te wijten zijn aan chauffeurs die onder de invloed van EMV‘s minder alert zijn.

Het RIVM houdt een waarde aan van max. 400 nanoTesla voor de vestiging van een woonhuis onder of nabij hoogspanningslijnen. Boven deze waarde is er volgens de WHO bij langdurige blootstelling een verhoogde kans op kinderleukemie. In sommige elektrische (hybride-) auto’s zijn aanzienlijk hogere waardes vastgesteld.

Wanneer u uw smartphone gebruikt op plaatsen waar u een slechte ontvangst heeft, zoals in een dichte auto of treincoupé, dan zendt uw smartphone meer straling uit. Dat komt omdat dit soort ruimtes werken als een z.g. kooi van Faraday, die EMV-straling buitensluit. Om verbinding te kunnen maken vanuit zo’n afgesloten ruimte moet de smartphone veel harder gaan stralen. Hierdoor kunnen klachten toenemen.

Zelfrijdende voertuigen zullen worden uitgerust met radar-antennes om de omgeving te scannen. Dit zal leiden tot een continue blootstelling aan radarstraling voor alle weggebruikers. Bovendien moeten door het systeem van zelfrijdende auto’s heel veel extra zendantennes (5G) worden geplaatst, hetgeen zal leiden tot een zeer sterke toename van (EMV).
De telecomindustrie heeft toegegeven dat er nog geen enkel onderzoek is gedaan naar mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van 5G. Men vindt dat ook niet nodig.
Door de straling afkomstig van 5G kunnen echter o.a. de zweetklieren gaan functioneren als antennes die straling oppikken. Verwacht wordt dat het aantal huidproblemen daardoor sterk gaat stijgen.

De hoeveelheid straling neemt toe naarmate data sneller verstuurd kunnen worden. Dus 10x sneller internetten betekent 10x meer straling. 5G moet 100x sneller moet gaan werken dan 4G, dus wordt de dosis straling 100x meer. De in Nederland toegestane stralingsnormen behoren tot de hoogste ter wereld en zijn ongeveer 2 miljoen keer hoger dan de natuurlijke straling op aarde.

Ons lichaam bestaat o.a. uit organen en cellen, die weer deel uit maken van complexe regelsystemen zoals het immuunsysteem en het hormonale systeem. Onderlinge celcommunicatie en de regulatie van lichaamsprocessen gebeurt gedeeltelijk door elektrische signalen. Daardoor is het ook mogelijk een E.E.G of E.C.G. (hersen – of hartfilmpje) te maken.

De celcommunicatie kan verstoord raken door de elektrische signalen die worden uitgezonden door bijv. telefoons (DECT en smartphone), (digitale) televisie, PC, WiFi-routers, spelcomputers, lampen (vooral tl-buizen en spaarlampen geven veel elektrosmog), dimmers, radiowekkers en keukenapparatuur. Ook buitenshuis wordt men blootgesteld aan deze elektrosmog.

Dit kunt u zelf doen om elektrosmog in uw omgeving te verminderen:
• Neem een bedrade telefoon of een speciale stralingsarme DECT-telefoon die alleen straling uitzendt als deze gebruikt wordt. Gewone DECT-telefoons stralen 24 uur per dag, ook als ze stand-by staan.
• Maak gebruik van bekabeld Internet en zet de Wi-Fi router, zoveel mogelijk, maar in ieder geval ’s nachts, uit.
• Trek stekkers van apparaten die toch niet worden gebruikt uit het stopcontact. Apparaten waarvan de stekker nog in het stopcontact zit, geven in ‘uit’-stand bijna evenveel EMV als wanneer ze ‘aan’ staan.
• Schakel de WiFi-functie en die voor mobiel dataverkeer uit wanneer u het niet nodig heeft. Verwijder apps die u niet (meer) gebruikt. Dit voorkomt dat uw smartphone steeds blijft zoeken naar updates ervan, en daarvoor steeds hoge stralingspulsen geeft.
• Leg uw smartphone of tablet minstens 5 meter bij uw bed vandaan, in ieder geval nooit onder uw hoofdkussen. Uw slaap kan anders ernstig verstoord raken.
• Maak geen of zo min mogelijk gebruik van uw magnetron. Het tast de moleculaire structuur van de voeding aan en er kan hoogfrequente straling uit lekken.
• Inductiekookplaten genereren zeer sterke EMV’s.
• Maak liever geen gebruik van elektrische dekens en kussens.
• De motoren van elektrisch verstelbare bedden produceren aanzienlijke EMV’s.
• De acculader van uw smartphone geeft sterke EMV af. Zet deze ’s nachts dus niet bij uw bed.
• Vervang de elektrische wekker door een batterijwekker.
• Baby’s en jonge kinderen nemen tot 10x meer straling op dan volwassenen. Maak daarom geen of zo min mogelijk gebruik van draadloze (DECT-)babyfoons.

Omdat EMV de werking van tal van lichaamsprocessen beïnvloeden (bijv. langdurig met een beeldscherm werken kan er o.a. toe leiden dat er een tekort aan vitamine A en D ontstaat), is het van belang om gezond te eten waardoor nutriëntentekorten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Bronvermelding