Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

Gepubliceerd op 14-11-2017

rechtspersoon

betekenis & definitie

rechtspersoon - zelfstandig naamwoord
uitspraak: rechts-per-soon

1. een organisatie die handelingsbevoegd is alsof het een natuurlijke persoon was
♢ naamloze vennootschappen en gemeenten zijn rechtspersonen
1. privaatrechtelijke rechtspersonen
[naamloze vennootschappen en stichtingen]
2. publiekrechtelijke rechtspersonen
[de staat, provincies en gemeenten]

Zelfstandig naamwoord: rechts-per-soon
de rechtspersoon
de rechtspersonen