Monumenten in Zeeland

Encyclopedie over monumenten in Zeeland (2010)

Gepubliceerd op 02-01-2020

Het voorm. Burgerweeshuis in Zierikzee

betekenis & definitie

Het voorm. Burgerweeshuis (Poststraat 45) werd in 1863 ingericht in een tweebeukig dwars woonhuis. Het laat-17de-eeuwse eenlaags voorhuis heeft een in 1863 wit gepleisterde voorgevel met een tot halsgevel hoger opgetrokken risalerend middengedeelte.

Boven de ingang prijkt het wapen van Zierikzee. Het grotere en hogere achterhuis stamt van 1596 (gevelsteen), maar werd tussen 1730 en 1740 herbouwd in opdracht van Susanna Maria Lonque, ambachtsvrouwe van Oosterland.

Daarbij heeft men de oorspronkelijke voorgevel, de huidige achtergevel, in 1740 in Lodewijk XIV-stijl gewijzigd met een zware kroonlijst op gesneden consoles. Na de opheffing van het weeshuis in 1960 werd het pand weer woonhuis.

Het interieur bevat een regentenkamer in Lodewijk XV-stijl met betimmeringen, beschilderd plafond, goudleerbehang en schoorsteen. Verder zijn noemenswaardig een stilleven door A.P.

Coorte (1688) en regentenportretten uit 1719 door C. van der Marck.