Wat is de betekenis van Het voorm. Burgerweeshuis in Zierikzee?

2003
2021-07-29
Monumenten in Zeeland

Encyclopedie over monumenten in Zeeland (2010)

Het voorm. Burgerweeshuis in Zierikzee

Het voorm. Burgerweeshuis (Poststraat 45) werd in 1863 ingericht in een tweebeukig dwars woonhuis. Het laat-17de-eeuwse eenlaags voorhuis heeft een in 1863 wit gepleisterde voorgevel met een tot halsgevel hoger opgetrokken risalerend middengedeelte. Boven de ingang prijkt het wapen van Zierikzee. Het grotere en hogere achterhuis stamt van 1596 (ge...

Lees verder