Woonhuizen in Amsterdam-Sloterdijk betekenis & definitie

Van het oude dorp Sloterdijk resteren de in oorsprong 18de-eeuwse onderkelderde dwarse huizen Spaarndammerdijk 663 en 665. Het voorm. armengesticht (Spaarndammerdijk 705-707) is een dwars dijkhuis uit 1791.

Tot de interessantste 20ste-eeuwse woonbebouwing in het gebied behoren de voor woningbouwvereniging ‘Het Westen’ gebouwde vierlaagse woningblokken aan de Juliana van Stolbergstraat e.o. (1933-'37, B. Merkelbach en Ch.J.F. Karsten). Aan de noordzijde van de Burg. De Vlugtlaan staan telkens iets schuin geplaatste onder- en bovenwoningen volgens het Airey-bouwsysteem (1953, J.F. Berghoef).

Bij het woon- en winkelcomplex Slotermeerlaan 75-101 (1956, F.A. Warners) zijn de woonetages geplaatst op betonpoten.