Woonhuizen in Aalsmeer betekenis & definitie

Een van de weinige resterende huizen van vóór de dorpsbrand van 1844 is het Schoutenhuis (Dorpsstraat 18), een eenlaags middenganghuis uit 1761. Uit de 19de eeuw dateren enkele kwekerswoningen in het buitengebied, zoals Uiterweg 15 (gesneden windveren), Uiterweg 25 en de houten woning Het Bree (Uiterweg 61).

Overstekende dakvlakken met windveren hebben de kwekerswoning Pomona (Oosteinderweg 129; circa 1901) en de rond 1910 gebouwde kwekerswoningen Uiterweg 86 en 105, en Rozenoord (Aalsmeerderweg 201; met tegelversieringen). In kalkzandsteen uitgevoerd is Uiterweg 222 (circa 1910). Een expressionistisch ontwerp van M. de Klerk is de kwekerswoning Oosteinderweg 213 (1923) en van een expressionistische vormgeving voorzien zijn ook het woonhuis met erker van Van Cleeffkade 1 (1919) en de met riet gedekte villa Oosteinderweg 93. Eenvoudige zakelijk-expressionistische vormen vertonen Uiterweg 9, en de villa Dorpsstraat 98 (1930). Aan de Stommeerweg staan villa's als 't Witte Huis (Stommeerweg 18-20; 1913, ontwerp J. Munnink), het expressionistische notarishuis 't Kloosterhuis (Stommeerweg 35; 1930) en de zakelijk-expressionistische villa Stommeerweg 33.

Veel ontwerpen zijn gemaakt door J.F. Berghoef, zoals die voor de kwekerswoningen Oosteinderweg 23 en 140 en de bloemistenwoning Uiterweg 207 (1926). In traditionalistische vormen ontwierp hij Hortensialaan 14-16, Sportlaan 18-20, Stommeerweg 46 (1926) en Stommeerweg 48, deels met hout bekleed Stommeerweg 45-47 (1930), Hornweg 101, Oosteinderweg 234, Dorpsstraat 83 (circa 1940) en het doktershuis De Reu (Stommeerweg 22; 1940). Uit 1948 dateert Oosteinderweg 330, dat Berghoef ontwierp voor de directeur van de bloemenveiling.

Zakelijk-expressionistische vormen vertonen de geschakelde woningen Ophelialaan 9-19 (circa 1935), evenals de met gepleisterde bovenverdieping en sterk overstekende dakranden uitgevoerde huizen aan de Hortensialaan-Ophelialaan. Opmerkelijk is het voor J. Wentzel in 1931 gebouwde woonhuis Wentzel (Ophelialaan 70), een functionalistisch ontwerp van J.G. Wiebenga. In dezelfde trant, maar dan in moderne houtskeletbouw en met tegengesteld geplaatste lessenaarsdaken, kwam in 1924-'25 de villa De Populier (Stommeerkade 64) tot stand naar plannen van J. Duiker en B.

Bijvoet voor A. Suermondt. Gemeentearchitect W. Gijzen ontwierp verschillende arbeiderscomplexen, zoals de woningen Wilgenlaan 1-27, 4-28 (circa 1935).