Verdedigingswerken in Muiderberg betekenis & definitie

Evenals de Naardertrekvaart was het hoger gelegen gebied rond Muiderberg een zwak punt in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarom werden in 1931 bij Hakkelaarsbrug drie betonnen mitrailleurkazematten van het type V.I.S. aangelegd. Daarvan resteren er nog twee.

In 1939-'40 werd de verdediging uitgebreid met een linie van betonnen groepsschuilplaatsen tussen IJsselmeer en Naardermeer - waaronder enkele in het dorp (Echolaan) - en tankhindernissen aan de IJsselmeerdijk. Het polderhuis in Muiderberg(Dijkweg 1), gelegen ten westen van Muiderberg, is een rond 1850 tegen de dijk opgetrokken, wit gepleisterd pand met beneden een doorrijschuur. De

naastgelegen dienstwoning Dijkweg 2 dateert uit 1890.

Gepubliceerd op 30-05-2017