Verdedigingswerken in Monnickendam betekenis & definitie

Rond 1575 kreeg Monnickendam naar plannen van Adriaen Anthonisz vestingwerken in de vorm van vier bastions en een uitspringende courtine. De bestaande poorten met aansluitend muurwerk bleven vooralsnog behouden, maar de rest van de stadsmuur werd grotendeels gesloopt.

Van de 15de-eeuwse stadsmuur is nu alleen nog een restant aanwezig bij Niesenoortsburgwal 38. De wallen, grachten en diverse bolwerken zijn in de 19de eeuw vergraven, maar in grote lijnen nog wel herkenbaar bij de Niesenoortburgwal, Zuidervesting, Bolwerk- en Noordervesting.