Wat is de betekenis van Bolwerken?

2019
2022-01-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bolwerken

bolwerken - Werkwoord bolwerken - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord bolwerk

Lees verder
2002
2022-01-22
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Bolwerken

Bolwerken - Bij de uitbreidingen* in de 17de eeuw werd A. omgeven met een vestingwal, voorzien van poorten*, een gracht, torens en 26 bolwerken: een hecht, massief en beproefd verdedigingswerk dat de stad meer dan twee eeuwen omsloten heeft. De bolwerken zijn echter na 1825 successievelijk verdwenen en later, na 1870, toen de herleving van de stad...

Lees verder
1973
2022-01-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bolwerken

(bolwerkte, heeft gebolwerkt), 1. een schip in zee bolwerken, de goederen of de last in een schip verleggen; 2. klaarspelen, tot stand brengen; (ook) uithouden: hij kan het niet bolwerken.

Lees verder
1952
2022-01-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bolwerken

v., bolwurkje; het niet meer kunnen —, it net mear opdykje kinne, forwaeid reitsje.

1950
2022-01-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bolwerken

(bolwerkte, heeft gebolwerkt), 1. (veroud.) met bolwerken voorzien, verschansen. 2. een schip in zee bolwerken, de goederen of de last in een schip verleggen. 3. hij zal het wel bolwerken, klaar spelen, tot stand brengen; (ook) uithouden; — (gew.) er niet tegen kunnen bolwerken, niet tegen opgewassen zijn.

Lees verder
1937
2022-01-22
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bolwerken

bolwerkte, h. gebolwerkt (verschansen, versterken, vero.; inz. fig. het klaarspelen, in orde brengen): hij zal het wel bolwerken.

1900
2022-01-22
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

bolwerken

1. Vroeger een veelal rond verdedigingswerk voor of buiten een stadsmuur of -omwalling. 2. Later gebruikt als synoniem voor bastion. 3. Ook in het algemeen wel gebruikt voor een belangrijk, niet nader gedefinieerd verdedigingswerk. (Stichting Menno van Coehoorn)

Lees verder
1898
2022-01-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bolwerken

BOLWERKEN, (bolwerkte, heeft gebolwerkt), met bolwerken voorzien, verschansen; — een schip in zee bolwerken, de goederen of den last in een schip verleggen; — hij zal het er wel bolwerken, klaar spelen, tot stand brengen; (ook) uithouden; — (gew.) er niet tegen kunnen bolwerken, er niet tegen opgewassen zijn; — (w. g.) er...

Lees verder