Vaart en Duin in Overveen betekenis & definitie

(Korte Zijlweg 12). Dit buiten ontstond in 1904 na samenvoeging met de buitenplaats Duinzigt, waartoe het huidige buitenhuis behoorde. Dit in 1880 naar een eclectisch ontwerp van D.E.L. van den Arend gebouwde huis is in 1903 aan de achterzijde uitgebreid, vermoedelijk naar ontwerp van S. Roog. Het interieur heeft men in 1905 vernieuwd naar plannen van Ed. Cuypers.

De landschappelijke parkaanleg uit 1916 is ontworpen door L.A. Springer en bevat resten van een laat-18de-eeuwse landschappelijke parkaanleg (zuidzijde). Een met plat dak uitgevoerde en gepleisterde oranjerie (1836) staat nabij een gepleisterde eclectische tuinmanswoning (Korte Zijlweg 14; 1861). Aan de overzijde van de weg staat een koetshuis met stal (Korte Zijlweg 17-23; 1871).

Gepubliceerd op 30-05-2017