Scholen in Heemstede betekenis & definitie

Neorenaissance-details vertoont het U-vormige openbare lagere schoolgebouw Voorweg 22 (circa 1900) met zes klassen en een aangebouwde onderwijzerswoning. In 1920 heeft men een tweelaagse vleugel en een gymnastieklokaal toegevoegd. De Chr. lagere Nicolaas Beetsschool (Bosboom Toussaintlaan 18) kwam in 1925 tot stand in zakelijk-expressionistische stijl als uitbreiding van een vierklassige school uit 1905.

De naastgelegen voorm. kleuterschool (Voorweg 49; 1905) was oorspronkelijk een verenigingsgebouw (Chr. Belangen). Andere opvallende schoolgebouwen uit het interbellum zijn de U-vormige Chr. lagere school Bosch en Hoven (A. Pauwlaan 19; 1924, K. Jonkheid) en de R.K. lagere school Valkenburg (Molenwerfslaan 7-9; 1931) met expressionistische tweelaagse ingangspartij. Ernaast staan de voorm. scholen voor katholiek vervolgonderwijs (1925 en 1929). Interessant zijn ook de L-vormige openbare lagere Crayenesterschool (Crayenestersingel 37; 1938, H. Korringa), met opvallende hoekpartij, en de sinds 1986 als openbare bibliotheek gebruikte voorm. Dreefschool (Julianaplein ong.; 1930, C. van Gelder) met beeldhouwwerk bij de ingang. Het naoorlogse blokvormige pand van de voorm. muziekschool (Overboslaan 6; circa 1955) vertoont muzieksymbolen in de glas-in-betongevel.

Gepubliceerd op 26-05-2017