Scholen in Bussum betekenis & definitie

Het wit geschilderde tweelaagse gebouw van de voorm. openbare lagere school Veldweg 28 dateert uit circa 1890. Neogotische details vertoont de tot appartementen verbouwde voorm. R.K. lagere jongensschool (St.-Vitusstraat 4-30; 1907), die lange tijd ‘De Broederschool’ werd genoemd.

De in neorenaissance-stijl uitgevoerde Vondelschool (Oud Bussummerweg 22) kwam in 1911 als Gooise Hogere Burger School tot stand. Ontworpen in zakelijk-expressionistische stijl is de Chr. lagere Paulusschool (Eendrachtpark 144; 1922, Tj. Kuipers). Andere scholen in die stijl zijn de openbare lagere Julianaschool (W. Kalfflaan 3; 1929, N. Doornberg), de kleine Montessorischool (Vosmaerlaan 16; circa 1930), de R.K. lagere school De Hoeksteen (H. Kamerlingh Onnesweg 74; circa 1935) en de voorm. lagere school Korte Godelindestraat 20 (circa 1935). In functionalistische stijl ontworpen is het St. Vitus College (Beerensteinerlaan 69, 1965).

Gepubliceerd op 26-05-2017