R.K. St.-Nicolaaskerk in Amsterdam betekenis & definitie

De R.K. St.-Nicolaaskerk (Prins Hendrikkade 73) is een opvallende driebeukige basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een zware achtzijdige vieringtoren met koepel en lantaarn. Het westfront heeft een driezijdig portaal met bogen op corinthische zuilen en twee torens van drie geledingen met helmvormige bekroning. Het roosvenster toont in het midden een beeld van Christus en de vier evangelisten (P.E. van den Bossche), de geveltop wordt bekroond door een St.-Nicolaasbeeld (B. van Hove).

Deze rijke neorenaissance-kerk met neobarokke elementen werd in 1885-'87 gebouwd naar ontwerp van A.C. Bleijs ter vervanging van de huiskerk ‘Ons' Lieve Heer op Solder’. Restauraties zijn uitgevoerd in 1966-'73 (exterieur) en 1999-2001 (interieur).

Het monumentale interieur wordt gedekt door met cassetten versierde houten tongewelven op pijlers met arcaden en hoge pilasters met corinthische kapitelen. De zijbeuken hebben stenen kruisgewelven. Bleijs ontwierp het hoofdaltaar en de preekstoel (1889-'92), waarvan het beeldhouwwerk werd vervaardigd door P.E. van den Bossche. Verder ontwierp hij de orgelkast van het door W. Sauer gebouwde orgel (1889). De kruiswegstaties (1891-'98), de koepel- en de muurschilderingen (1891-1928) zijn van J. Dunselman.