R.K. St.-Franciscus van Assisiëkerk in Amsterdam betekenis & definitie

De R.K. St.-Franciscus van Assisiëkerk of ‘De Boom’ (Admiraal De Ruyterweg 406, Bos en Lommer) is een forse driebeukige basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een terzijde geplaatste toren van drie geledingen met frontalen en naaldspits.

Deze neoromaanse kerk verrees in 1909-'11 naar ontwerp van P.J. Bekkers.Tot de inventaris behoren diverse interieuronderdelen uit de gesloopte oude ‘Boomkerk’ aan de Kalverstraat, waaronder een door Johannes Petrus Hilgers gebouwd orgel (1774-'75; verbouwd 1816), alsmede twee zijaltaren en drie beelden van het voormalige hoofdaltaar (alle eerste helft 18de eeuw). Het huidige hoofdaltaar met communiebank dateert uit 1911.