Overige kerken in Wormer betekenis & definitie

Eenvoudige kleine zaalkerken zijn de Doopsgez. vermaning van Wormer en Jisp (Dorpsstraat 371; 1850), naar ontwerp van A. Verlaan, en de nu als winkel gebruikte voorm. Doopsgez. vermaning Dorpsstraat 32 (1917). Voorts de voorm. Geref. kerk (Dorpsstraat 199; 1905) met gekleurd metselwerk en klimmend boogfries, en de deels wit geschilderde voorm. Chr. Geref. kerk ‘De Schuilplaats’ (Nieuwe Weg 54; 1929). De (Geref.) Kruiskerk (Robstraat 31; 1952, A. ten Broeke) is een traditionalistische zaalkerk met uitgebouwd portaal.

Gepubliceerd op 30-05-2017