Overige kerken in Naarden betekenis & definitie

De voorm. (Geref.) Andreaskerk (Turfpoortstraat 29) is een zaalkerk uit 1895 met eclectische elementen en een gepleisterde middenpartij. Uit 1958 dateren de Chr. Geref. kerk (Cattenhagestraat 57; ontwerp H.F. Sijmons) , ontworpen in eenvoudige functionalistische stijl, en de Geref. kerk (Kon. Wilhelminalaan 3; W. de Gooyer).

Gepubliceerd op 30-05-2017