Overige bedrijfsgebouwen in Weesp betekenis & definitie

Het 18de-eeuwse fabrieksgebouw van de eerste Nederlandse Porselein Fabriek (Kromme Elleboogsteeg 2) heeft een gecementeerde voorgevel en smalle boogvensters in de wit gesausde zijgevels. Tussen 1759 en 1770 werd in dit bedrijf het ‘Weesper porcelein’ vervaardigd. De voorm. bierbrouwerij en mouterij (Achteromstraat 8) is een langgerekt 18de-eeuws gebouw met ingezwenkte geveltop aan de ene kant en een hoger pakhuisgedeelte met topgevels aan de Herenstraat.

Vanaf 1920 was er de limonade-, later ijsfabriek ‘De Leeuw’ (tot 1938) gevestigd. Eveneens een voorm. mouterij-bierbrouwerij is het 18de-eeuwse drielaagse bedrijfsgebouw ‘De Oranjeboom’ op Nieuwstad 100, dat in de voor- en achtergevel door gevelstenen is gedateerd ‘1799’ en ‘1798’. De voorm. noodslachterij (Papelaan 47) is een L-vormig pand met hoge schoorsteen en halfronde uitbouw, gebouwd in 1938 in zakelijk-expressionistische stijl naar ontwerp van W. Breijer.

Gepubliceerd op 30-05-2017