2020-01-22

Overige bedrijfsgebouwen in Weesp

Het 18de-eeuwse fabrieksgebouw van de eerste Nederlandse Porselein Fabriek (Kromme Elleboogsteeg 2) heeft een gecementeerde voorgevel en smalle boogvensters in de wit gesausde zijgevels. Tussen 1759 en 1770 werd in dit bedrijf het ‘Weesper porcelein’ vervaardigd. De voorm. bierbrouwerij en mouterij (Achteromstraat 8) is een langgerekt 18de-eeuws gebouw met ingezwenkte geveltop aan de ene kant en een hoger pakhuisgedeelte met topgevels aan de Herenstraat.Vanaf 1920 was er de limonade-...

2020-01-02

Overige bedrijfsgebouwen in Rotterdam

Overige bedrijfsgebouwen. Een neoclassicistisch ontwerp van J.M. van Binsbergen en J.C. Bellingwout is het voorm. hoofdkantoor van de Nieuwe Rotterdamse Courant (Witte de Withstraat 65; 1874). Het drielaagse drukkerij- en ververijgebouw van de voorm. Kralingsche Katoenmaatschappij (Honingerdijk 9) gesticht in 1720 kwam tot stand na brand in 1882 naar plannen van C. de Maas en C. Bruynzeel. In rijke neorenaissance-stijl uitgevoerd is de voorm. margarine- en kaasfabriek ‘J. Laming &am...

2020-01-02

Overige bedrijfsgebouwen in Delft

Overige bedrijfsgebouwen. Van de Delftse brouwerijen en branderijen resteert weinig. In de kern mogelijk 18de-eeuws is de distilleerderij ‘Nooitgedacht’ (Brabantse Turfmarkt 17) met naast de branderij met pakhuis (boven) een 19de-eeuws gepleisterd woonhuis.Van de voorm. zeep- en parfumfabriek Bousquet (Voorstraat 90-92) resteert een pand met hardstenen doorrit en een rond 1860 daaraan toegevoegd en gemoderniseerd woonhuis. Van de brouwerij ‘De Gekroonde P’ (Drie Akersstra...

2020-01-02

Overige bedrijfsgebouwen in Venlo

Overige bedrijfsgebouwen. Ten behoeve van de fietsenfabriek ‘Valuas’ werd in 1909 de drielaags woning annex werkplaats Straelseweg 19-21 gebouwd naar ontwerp van P.L. Leusden. De voorm. beeldenfabriek ‘St. Joseph’ (Emmastraat 84-86) uit 1916 heeft eenzelfde karakter. Uit 1907 dateert het voorm. fabrieksgebouw Molensingel 15 met een aardige op jugendstil-vormen geïnspireerde gevel in gele baksteen. Van het voorm. gemeentelijk slachthuis (Kerkhofweg 5) is een torenvo...

2020-01-02

Overige bedrijfsgebouwen in Leiden

Overige bedrijfsgebouwen. Een van de grootste nog bestaande Leidse fabriekscomplexen is de voorm. meelfabriek De Sleutels (Oosterkerkstraat 18), opgericht in 1884 door A. de Koster en A.J. Koole (gesloten 1988). Ontworpen door W.C. Mulder zijn het ketelhuis (1896) met rondbooggewelf op kolommen en het in gewapend cement uitgevoerde silogebouw voor graanopslag (1898-1904). Een staalskelet met houten vloeren heeft het hoge riffellokaal (voor het scherpen van de maalwalsen uit 1931). Een function...

2020-01-02

Overige bedrijfsgebouwen in Schoonhoven

Overige bedrijfsgebouwen. Uit 1865 dateert de stadsboerderij (Wal 26) met in- en uitgezwenkte voorgevel. Aardige voorbeelden van pakhuizen zijn het drielaagspand Lopikerstraat 20 (circa 1840), het tweebeukige pakhuis Koestraat 121a (circa 1890) en het kaaspakhuis Wal 3-5 (circa 1900). De voorm. plateelfabriek (Wal 14) kwam in 1929 tot stand met sobere expressionistische details voor de ‘N.V. Plateelbakkerij Schoonhoven’.

2020-01-02

Overige bedrijfsgebouwen in Haarlem

Boven de deur van het 18de-eeuwse pand Antoniestraat 13 zit een gevelsteen ter ere van het 200-jarig bestaan van de Oprechte Haarlemmerolie Fabriek van C. de Koning Tilly (1696-1896). De fabriek wordt ook genoemd op het uithangbord en verder op de onderpui van Spaarne 43, een in de kern 17de-eeuws pand met 18de-eeuwse klokgevel (gerestaureerd 1955-'57, W.J. Peereboom). De voorm. Fabriek der Oprechte Haarlemmerolie Gebr. Waaning (Doelstraat 13; circa 1910) [107] bestaat uit een kantoorgedee...

2020-01-02

Overige kerken in Weesp

Van de in expressionistische stijl uitgevoerde Geref. kerk (1928-'29, E. Reitsma) resteert na een brand rond 1965 alleen de bijbehorende pastorie (Hoogstraat 68). De voorm. kerk van de Herst. Apost. Gemeente (Papelaan 6) is een zaalkerk met hoog zadeldak, gebouwd in 1930 naar ontwerp van H. Bunders. Nu is er de Nederlandse Genealogische Vereniging gehuisvest. Naoorlogs is de kerk van het Apost. Genootschap (P.J. Troelstralaan 19; 1957, J.D. van Arkel).

2018-03-30

Weesp

City, originated on the western bank of the Vecht near the mouth of the peat stream Smal-Weesp. The dike village that was developed here in the 11th century was mentioned for the first time in 1150. At the beginning of the 13th century the village of Utrecht was destroyed by the Kennemer. Since 1317 it belongs to Holland. Weesp became a trading place and a border fortress against the Sticht. The first buildings were built on the inside of the river dike (Hoogstraat). In the 14th century there wa...

2020-01-02

Overige bedrijfsgebouwen in Westzaan

De voorm. verffabriek Avis Colourworks Ltd. (Allanstraat 266), gebouwd in 1916 ter plaatse van een verfmolen, bestaat uit een reeks hallen met sheddaken. De stenen gevels zijn uitgevoerd met spaarvelden. In cementreliëf staat de fabrieksnaam vermeld. De fabriek is rond 1930 uitgebreid met een blokvormig tweelaags gebouw met betonskelet. De voorm. biscuitfabriek ‘Vicomte’ (Overtoom 30) dateert uit circa 1920.

2020-01-02

Weesp

Stad, ontstaan op de westelijke oeverwal van de Vecht nabij de monding van de veenstroom Smal-Weesp. Het hier in de 11de eeuw tot ontwikkeling gekomen dijkdorp wordt voor het eerst vermeld in 1150. Begin 13de eeuw werd dit toen nog Utrechtse dorp door de Kennemers verwoest. Sinds 1317 hoort het bij Holland.Weesp groeide uit tot een handelsplaats en een grensvesting tegen het Sticht. De eerste bebouwing verrees aan de binnenzijde van de rivierdijk (Hoogstraat). In de 14de eeuw kwam er een aarden...

2018-07-30

Weesp

Weesp heeft een 'deftig' stadhuis. Het werd tussen 1772 en 1776 gebouwd door Jacob Otten Husly, die ook tekende voor het ontwerp van het Groningse stadhuis. Husly stamde uit een vermaarde stukadoorsfamilie en dat is aan het interieur duidelijk te zien. Volgens overleveringen werd de bouw gefinancierd uit de opbrengst van bier en gedestilleerd. Dankzij de aanwezigheid van het schone Vechtwater telde Weesp eeuwenlang een groot aantal bierbrouwerijen en jenever- en brandewijnstokerijen. De rijke st...

2019-01-17

Weesp

Weesp - Gem. in Noord-Holland, slechts 302 H.A., alles klei, langs de Vecht; 7300 inw., die vooral van veeteelt en in de stad van nijverheid leven. De gem. bevat vele verspreide boerderijen en de stad W., op den linkeroever der Vecht, te midden van vestingwerken. De Herv. kerk dagteekent van 1463. Men vindt er de beroemde cacaofabr. van Van Houten; ook zijn er drukke weekmarkten. Het stadje telt 4500 inw. Er is een station van de lijn Amsterdam—Amersfoort. In 1131 wordt er reeds van Wesopa gew...

2020-01-08

Weesp

gem. en stad in de prov. N. Holland, ten Z. O. van Amsterdam, op den kleigrond van de Vecht, waaraan W. ligt, aan de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort. Opp. 278 ha; ca. 7000 inw. (1938), waarvan 60% Prot., 21% Kath. (tot de parochie W. behooren ook de meeste Kath. der gem. Weesperkarspel), bijna 1% Isr., 18% onkerkelijk. Er is vnl. industrie: chocolade, margarine, zuivel, pakkingmateriaal, rijwielen, ijzerconstructies, brandweermateriaal enz.: totaal aantal arbeiders ong. 1000. Bezienswaardig is...

2020-01-02

Bedrijfsgebouwen in Assen

Bedrijfsgebouwen. De Asser nijverheid bleef bescheiden. Relatief gezien resteren er weinig bedrijfsgebouwen. Uit 1899 dateert het voorm. drukkerijgebouw van de Provinciale Drentsche en Asser Courant (Torenlaan 18-20) [31], een drielaags gebouw met neorenaissance-elementen. Uit het eind van de 19de-eeuw stammen aan de Rembrandtlaan (nr. 38) drie industriële gebouwen de Conservenfabriek Wilco, de exportslachterij firma Thompson en de Coöperatieve Landbouwersbond en Handelsvereniging &ls...

2020-01-02

Bedrijfsgebouwen in Simpelveld

Bedrijfsgebouwen. Het gepleisterde bedrijfspand Dorpstraat 6, met hoger opgetrokken middenpartij, dateert uit 1914. De winkelpui is gemoderniseerd. Dorpstraat 2-4 is een drielaags hoekpand in expressionistische vormen, gebouwd in 1929 naar plannen van architect Pinckhofs. Het is nu in gebruik als café-woonhuis. De koeltoren van de voorm. brikettenfabriek (bij Schiffelderstraat 44) verrees in 1922 naar ontwerp van N. Sterk. De grondstof voor de briketten kwam uit de Domaniale Mijn te Ker...

2020-01-02

Bedrijfsgebouwen in Anderen

Bedrijfsgebouwen. De voorm. zuivelfabriek (Nijend 6) is een eenlaags dwars pand dat in 1898 werd gebouwd als handkracht-zuivelfabriek. Rond 1915 aangebouwd is het schuurgedeelte met opvallend, fronton-achtig overstek. In 1950 volgde de aanbouw van een tweede schuurdeel. Het oudste deel is in 1966 verbouwd tot woonhuis. De voorm. smederij (Nijend 12) dateert uit circa 1915. Het sobere woonhuis is in 1930 gebouwd. Uit circa 1930 dateert de voorm. bakkerij (Oldend 24) met sober woon- en winkelged...

2020-01-02

Bedrijfsgebouwen in Delfshaven

Bedrijfsgebouwen. Het gebouw van Schellings Oliehandel (Voorhaven 51; 1916) vertoont expressionistische details. Vermengd met iets meer classicistische details is de gevel van voorm. Machinefabriek Cupedo (Aelbrechtskolk 45; 1919).

2020-01-02

Bedrijfsgebouwen in Weert

Bedrijfsgebouwen. De voorm. kleipijpoven van de firma Trumm-Bergmans (bij Noordkade 51-52) is een vierkante oven, overgaand in een schoorsteen. Deze in 1989 verplaatste en gerestaureerde oven werd gebouwd in 1856, gerenoveerd in 1915 en was in gebruik tot 1933. Het bijbehorende dubbele woonhuis met rationalistische details (Noordkade 51-52) is uit 1912. Het voorm. herenhuis annex koffiebranderij Oelemarkt 10 is een fors, wit gepleisterd pand met hoektorens, gebouwd in 1876 in eclectische stijl....

2020-01-02

Bedrijfsgebouwen in Heerenveen

Bedrijfsgebouwen. Het pakhuis Fok 47 is een gepleisterd pand met rondboogvensters uit circa 1870. De voorm. fabriek J.D. Woltman (Fok 50) is een vijflaags gebouw met jugendstil-details. De basis van het gebouw werd in 1905 gelegd in opdracht van J.D. Woltman. In 1915 zijn de beide bovenste bouwlagen toegevoegd en deed het pand dienst als oliefabriek. In zijn omliggende fabrieksgebouwen gesloopt en werd het als kaaspakhuis ingericht, wat het tot 1974 is gebleven.