Obdam betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de late middeleeuwen als veenontginning. Er vormde zich een tweezijdige lintbebouwing langs de Dorpsstraat. Aan de zuidzijde bouwde men de Herv. kerk en aan de noordzijde kwam de spoorlijn Alkmaar-Hoorn tot stand (1898). Na de Tweede Wereldoorlog is Obdam vooral naar het westen uitgebreid.

Gepubliceerd op 30-05-2017