Jisp(gemeente Wormerland) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan als veenontginning in de 12de eeuw langs een oost-west lopende ontginningsas in het gebied tussen de Beemster en de Wijde Wormer. Sinds 1630 is Jisp het centrum van de polder Wormer, Jisp en Neck.

Karakteristiek is de wegsloot langs de Dorpsstraat. Na een grote bloei in de tweede helft van de 17de eeuw dankzij de walvisvaart ging het economisch bergafwaarts.

Scheepstimmerwerven, pakhuizen en molens verdwenen. Na de Tweede Wereldoorlog is in de binnenhoek tussen Dorpsstraat en Weiver een kleine uitbreidingswijk ingericht.