Jagtlust in 's-Graveland betekenis & definitie

(Leeuwenlaan 42). Hendrik Otto Arntzenius liet in 1792-'94 dit buitenhuis bouwen, vermoedelijk ter plaatse van de 17de-eeuwse herberg ‘Groot Jan’. In opdracht van jhr. W. Six kreeg het huis in 1900 een verdieping in eclectische vormen naar plannen van Th.G. Schill en D.H. Haverkamp. Het forse huis is voorzien van een driezijdige erkeruitbouw en een traptoren met klokvormig dak.

Het park heeft een landschappelijke aanleg uit de eerste helft van de 19de eeuw. Daarin zijn nog enkele laat-18de-eeuwse formele elementen behouden. Uit het begin van de 19de eeuw dateert de wit gepleisterde en met riet gedekte achtzijdige theekoepel. Jongere elementen zijn de met kantelen uitgevoerde ronde duiventil (1862) en een cementen, met kiezelstenen ingelegde, grot (1862). Behalve twee druivenkassen - de ene gedateerd met de inscriptie ‘AIB 1824’, de andere uit het eind van de 19de eeuw - is er een laat-19de-eeuwse, centraal verwarmde kas (gepleisterd). Ten westen van het huis, op de voorm. buitenplaats ‘Heilust’, staat een door de zonen van J. Six van Hillegom onder leiding van timmerman M. de Haan gebouwd kinderspeelhuisje (1910). Verder is er een ‘hunebed’ van gestapelde zwerfkeien (circa 1900). De voorm. dienstwoning Leeuwenlaan 40 dateert uit circa 1910.

Gepubliceerd op 30-05-2017