Jachthuis in Aerdenhout betekenis & definitie

Het voorm. jachthuis op het Koekoeksduin (Vogelenzangseweg 3), gelegen ten zuiden van Aerdenhout, is een in oorsprong 17de-eeuws gebouwtje met hoog overwelfd souterrain, een overwelfde verdieping en een zadeldak tussen topgevels (gerestaureerd 1939).

Gepubliceerd op 22-05-2017