Het woonhuis in Diemen betekenis & definitie

‘De Oude Smidse’ (Ouddiemerlaan 19) is een voor smid Anthony Bronsman gebouwd diep huis met gepleisterde gevel en de jaartalankers ‘1749’.