Het woonhuis in Hem betekenis & definitie

Hemmerbuurt 101 is een vroeg-19de-eeuws diep houten huis met afluiving en bakstenen pui.