Het voorm. weeshuis in Medemblik betekenis & definitie

(Torenstraat 15) werd ingericht in het in 1575 opgeheven St.-Catharijneconvent, waarvan in het wit gepleisterde en onderkelderde hoofdgebouw nog delen uit de 15de eeuw dateren (balken met gesneden sleutelstukken).

In 1670 werd het weeshuis aan de Bagijnestraat uitgebreid met het Nieuwe Weeshuis (armenweeshuis). In 1741 heeft men beide weeshuizen in het oude gebouw samengevoegd. Een nieuwe ingang in Lodewijk XV-stijl volgde in 1762. In 1785 verrees in sobere Lodewijk XVI-stijl een nieuw hardstenen poortgebouw, voorzien van een groot reliëf met een voorstelling van weeskinderen en het stadswapen (laatste mogelijk 19de-eeuws). Na de opheffing van het weeshuis in 1919 volgde in 1923-'25 naar plannen van W.G. Steinmetz de verbouwing tot bejaardentehuis (Huize Levensavond). Ter plaatse van het inmiddels verdwenen Nieuwe Weeshuis (bij Bagijnhof 48) kwam een toegangshek te staan met in de smeedijzeren boog de tekst ‘Weeshuis’. Het bejaardentehuis heeft tot 1975 als zodanig dienst gedaan.

Gepubliceerd op 26-05-2017