Het voorm. weeshuis in Krommenie betekenis & definitie

‘Barkeloo’ (Vlusch 8) is een gepleisterd sober herenhuis uit 1743 (gevelsteen). Vanaf 1899 werden ook ouden van dagen opgenomen.

Na een restauratie in 1997 dient het nu als cultureel centrum en appartementengebouw.