Het voorm. St.-Bartholomeusgasthuis in Weesp betekenis & definitie

(Nieuwstraat 43), waar tot 1937 ook weeskinderen waren ondergebracht, bestaat uit drie vleugels met sobere pilastergevels. De noordvleugel (Gasthuisstraat) stamt mogelijk nog uit de 16de eeuw en eindigt op de hoek van de Middenstraat met een 17de-eeuwse trapgevel versierd met ankers, natuurstenen leeuwenmaskers en het stadswapen (top gereconstrueerd). Op het houten deurkalf aan de Gasthuisstraat staat het jaartal 1623.

De uit 1650 daterende zuidvleugel was is toegankelijk via een classicistisch poortje (Schoolsteeg 2). Aan de binnenplaatszijde heeft deze vleugel een middenrisaliet met fronton. Bij dit 1910 opgehoogde bouwdeel is in 1970 een van elders afkomstige vroeg-renaissancistische gevelsteen met het wapen van Karel V (1552) ingemetseld. De oostvleugel (Middenstraat) heeft men in 1911 geheel vernieuwd. Na de opheffing van het gasthuis in 1954 is het complex aan het naastgelegen stadhuis toegevoegd. De zuidvleugel is in 1965 aan de westzijde tot aan de rooilijn van de Nieuwstraat uitgebreid.

Gepubliceerd op 30-05-2017