Het voorm. Schoutenhuis in Den Burg betekenis & definitie

(Groeneplaats 14) heeft een 14de-eeuwse kern in de vorm van twee overwelfde kelders in het achterhuis. Nadat het diepe pand in 1571 was uitgebrand, verrees in 1611 haaks naast de voorgevel een rechthuis (gesloopt 1891).

Ter plaatse daarvan bouwde men in 1894 het hotel Texel (gesloopt). Het thans op die plek gevestigde restaurant omvat ook het oude Schoutenhuis. De in 1894 verdwenen trapgevel uit 1611 (of 1661) is gereconstrueerd bij de restauratie in 1981. Deze gevel heeft een in opdracht van schout Hendrick de Gooyer aangebrachte rijke zandstenen ingangspartij met corinthische halfzuilen en bloemslingers (1661). In het interieur bevindt zich een uit Weverstraat 55 afkomstig kamerschot (1778) met snijwerk en een beschildering door Andries Warmoes.

In 1841 verhuisde het rechthuis naar een huis aan de overzijde van het plein. Dat huis en de aangrenzende panden hebben in 1968 plaats gemaakt voor het huidige forse raadhuis (Groeneplaats 1), waarvan de raadzaal is voorzien van een verhoogde betonnen lantaarn.

Gepubliceerd op 26-05-2017