Het voorm. raadhuis in Oudorp betekenis & definitie

(Kerklaan 9) is een L-vormig eenlaagspand met topgevels en een dak met overstek op gesneden schoren. Het werd in 1865 naar plannen van F.J.

Krieger gebouwd ter plaatse van een rechthuis uit 1635 en in 1928-'29 vergroot (P.N. Leguit).

Ernaast staan de voorm. openbare lagere school ‘Wijkplaats’ (Herenweg 12) en een dienstwoning (Kerklaan 11) uit dezelfde tijd.