Het voorm. raadhuis in Ransdorp betekenis & definitie

(Dorpsweg 59) werd in 1652 gebouwd naar een classicistisch ontwerp van Pieter Pietersz van Saendam als een dwars pand met souterrain en een door dorische pilasters gelede bel-etage. Boven de ingang zit een gevelsteen met zwaan.

De dubbele bordestrap en de huidige ingang zijn vermoedelijk van een verbouwing in 1734. Het gebouw is gerestaureerd in 1923-'24 (N.H.W.

Scholte).