Het voorm. Doopsgez. weeshuis in Zaandam betekenis & definitie

(Stationsstraat 6) , een tweelaags houten gebouw met stenen voorgevel, werd in 1649 gebouwd als Vlaams-Doopsgez. vermaning. Na het gereedkomen van de vermaning ‘Het Nieuwe Huys’ (1687) aan de Westzijde diende het als pakhuis. Bij een verbouwing in 1713-'14 kreeg het de stenen voorgevel met ingangsomlijsting. Vanaf die tijd tot 1911 heeft het gebouw als Doopsgez. Armen- en Weeshuis gediend. Sinds 1947 is het de kosterij van de Doopsgez. Gemeente (gerestaureerd 1991-'95).

Gepubliceerd op 30-05-2017