(Herv.) Sloterkerk in Amsterdam betekenis & definitie

De (Herv.) Sloterkerk (Osdorperweg 28) is een zaalkerk met aangebouwde consistoriekamer en een halfingebouwde toren van twee geledingen met achtzijdig houten lantaarn en naaldspits. Deze sobere neoclassicistische kerk met eclectische details (wenkbrauwen) werd in 1861 gebouwd naar plannen van P.J.

Hamer ter vervanging van een kerk uit 1664. Deze had weer de in 1572 verwoeste middeleeuwse kerk vervangen.

De kerk is gerestaureerd in 1960, waarbij de torenlantaarn is gesloopt (herbouwd 1965), en verder in 2004.Het interieur bevat een rijk gesneden preekstoel (circa 1664, klankbord 1860) en een lessenaar met wapen uit 1664, alsmede drie koperen kronen en een scheepsmodel uit die tijd. Tot de inventaris behoren verder een door H. Knipscheer gebouwd orgel uit 1861 en vaste banken en twee luifelbanken uit 1861.