(Herv.) Emmakerk in Amsterdam betekenis & definitie

De (Herv.) Emmakerk (Middenweg 74) is een zaalkerk voorzien van een terzijde geplaatste toren met achtzijdige houten lantaarn. Deze kerk werd in 1937-'38 gebouwd naar een traditionalistisch ontwerp van G.

Friedhoff. De door een vlakke houten balkenzoldering gedekte brede kerkzaal wordt door slanke grindbetonnen kolommen gescheiden van de lage zijbeuken met halve gedrukte tongewelven.