Heiloo betekenis & definitie

Dorp, ontstaan op een strandwal waar Willibrord rond 720 een kerkje stichtte. Bij het ‘Witte Kerkje’ (Heerenweg) ontstond bebouwing in de 12de eeuw. Er vormde zich een lintbebouwing langs deze weg (nabij de kerk) en langs de Stationsweg naar het haltegebouw aan de spoorlijn Amsterdam-Alkmaar (1879).

Aan de Westerweg verrees een katholieke kerk (1868). Beide bebouwingskernen groeiden pas ver in de 19de eeuw aan elkaar. Ten noorden van het dorp legde men het Blockhove-park (1918) aan en op het terrein van het landgoed Groot Ypestein aan de zuidzijde van het dorp kwam de St.-Willibrordusstichting (1928) tot stand. Na de Tweede Wereldoorlog is Heiloo, als forensendorp van Alkmaar, sterk uitgedijd. Bij de kerk is recent een nieuw winkelcentrum gebouwd.

Gepubliceerd op 26-05-2017