Gedenktekens in Den Helder betekenis & definitie

In 1922 is ter herinnering aan het marinepersoneel in de Eerste Wereldoorlog het marinemonument (A.G. van Lom) opgericht, dat in 1951 is herplaatst (bij Middenweg 22) en gerestaureerd als oorlogsmonument voor beide wereldoorlogen. Het monument voor het Reddingwezen (Helden der Zeeplein ong.; 1934-'35), een expressionistisch ontwerp van P.L.

Kramer, is een grote bakstenen pyloon met beeldhouwwerk van Th. Vos en tableaus van J.C.

Schultz en G.J. van der Veen. Het carillon werd geleverd door de Gebr.

Van Bergen (gerestaureerd 1999).