Doopsgez. kerken in Enkhuizen betekenis & definitie

De voorm. Doopsgez. schuilkerk ('t Zand 11-13) [9] is een dwars pand met vlechtingen in gele en rode baksteen.

Dit 17de-eeuwse gebouw (mogelijk uit 1632) was lange tijd in gebruik bij de Waterlander doopsgezinden. De diverse gezindten bouwden in 1798 aan het Venedie één nieuwe kerk.

Deze heeft in 1891 plaats gemaakt voor de huidige Doopsgez. vermaning (Venedie 17) [10] uit 1892 naar ontwerp van U.J. van der Meulen. Dit neorenaissance-gebouw met ingangsportaal en dwars geplaatste kerkzaal bevat een door L.

Ypma gebouwd orgel (1909).