De voorm. Schager bioscoop in Schagen betekenis & definitie

(Landbouwstraat 20), gebouwd in 1913 naar een ontwerp met jugendstil-details van J.R. Vlaming, is nu het kerkgebouw van de N.H.

Evangelisatie Vereniging. Het voorm. hotel in Schagen ‘De Landbouw’ (Plantsoen 22), met opvallende hoektoren, werd rond 1925 gebouwd en rond 2000 ingrijpend gerenoveerd.