De voorm. Ripperdakazerne in Haarlem betekenis & definitie

(Schoterweg 71) kwam in 1882-'84 tot stand als cavaleriekazerne en kreeg de huidige naam in 1934, nadat hier in 1922 het korps motordienst was ondergebracht. De kazerne is gebruikt tot 1992 en zal worden verbouwd tot verpleegtehuis en woningen (gereed 2006).

Meer naar achteren aan het voorm. exercitieterrein staat het langgerekte hoofdgebouw met drielaags middenbouw en een torenvormig uitgewerkte ingangstravee. Het ontwerp in neorenaissance-stijl met neobarokke elementen is van I.J.H.

Gijsberti Hodenpijl.Van het complex (tot circa 1910) resteren verder het fouragegebouw, de manege met stallen en een hoefsmederij. Aan de rand van het terrein staan de voor gehuwde onderofficieren gebouwde dienstwoningen Saenredamstraat 53-95 (circa 1885).