De particuliere begraafplaats Rustoord in Diemen betekenis & definitie

(Weesperstraat 84) werd in 1791 gesticht door George Henri Aman. Zijn zoon Paul splitste de begraafplaats in 1812 in een katholiek en een protestants gedeelte. In 1925 werd Rustoord verkocht aan de Evang. Luth. Gemeente van Amsterdam en in 1983 aan de Prot. Chr. Begrafenisvereniging. De begraafplaats heeft een aula uit 1935 naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van J. de Boer.

Belangrijke graftekens zijn de grafsteen (J.B. Springer) met marmeren portretreliëf (H. Teixeira de Mattos) voor N.J.B. Kappeyne van de Coppello († 1882), rector van het Amsterdamse stedelijke gymnasium, alsmede de obelisk voor A.P. Lopez Suasso († 1890) en de marmeren zerk voor de chocoladefabrikant C.F.J. Blooker († 1902). Andere interessante graven zijn die van A. Baer († 1886), A.M.E. Lodewijks († 1896), de voorvechtster voor sociale woningbouw H. Mercier († 1910) en de auteur van de Historische Gids van Amsterdam, A.E. d'Ailly († 1959).

Gepubliceerd op 26-05-2017