De Herv. kerk in Wijk aan Zee betekenis & definitie

(Voorstraat 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Odulphus, is een eenbeukige kerk met een slanke toren van vier geledingen met gedrukt tentdak. Een rond 1420 tot stand gekomen laat-gotische kruiskerk werd in 1573 grotendeels verwoest, waarna men in 1609 slechts het schip en de toren heeft hersteld. In de toren hangt een door Francois Hemony gegoten klok (1658). De ruïne van de rest van de kerk werd in 1855 verwijderd. Bij de restauratie in 1936-'37 (G. Friedhoff) is de huidige consistoriekamer aangebouwd. Tot de inventaris behoren een preekstoel op 15de-eeuwse stenen voet, een 17de-eeuws doophek en een Maarschalkerweerd-orgel (1905).

Gepubliceerd op 30-05-2017