De Herv. kerk in Wognum betekenis & definitie

(Raadhuisstraat 15), oorspronkelijk gewijd aan St. Hiëronymus, is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met balustrade en gemetselde achtzijdige spits.

In 1063 werd een kapel vermeld. Van het westelijke deel van het schip kunnen de onderste lagen tufsteen stammen van een 12de-eeuwse kerk die in de 15de eeuw werd vernieuwd. Toen verrees ook de forse toren. Daarin hangt een door Pieter Vermaten gegoten klok (1695). Begin 16de eeuw verrees het hogere koor, waarna kort daarop het oostelijke schipgedeelte volgde. Na een verbouwing in 1820-'21 kreeg de kerk in 1850 de huidige gietijzeren vensters.

De toren werd hersteld in 1840. Bij een restauratie in 1952 heeft men de 19de-eeuwse kerkbepleistering verwijderd en bij de toren de balustrade en spits vernieuwd.

Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. Het westelijke schipgedeelte is opgedeeld in dienstruimten en heeft een ziende kap. De kerk bevat een midden-17de-eeuwse preekstoel met koperen doopbekkenhouder (1659). Het doophek met koperen doopboog en lessenaar (beide 1775) is uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl. Verder herinneren twee memorieborden, waarvan één rijk gesneden, aan de Vrede van Breda (1667). De orgelkast van E.

Leichel (1892) bevat een in 1978 geplaatst orgel van Johannes Mitterreither uit 1787, afkomstig uit de R.K. St.-Augustinuskerk te Amsterdam-Buitenveldert.

De pastorie (Raadhuisstraat 12) is een tweelaags middenganghuis uit 1870 in eclectische stijl (wenkbrauwen) met een serre (circa 1905).