De Herv. kerk in Huizen betekenis & definitie

(Kerkstraat 1), oorspronkelijk gewijd aan de St. Thomas, is een tweebeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een ingebouwde toren van vier geledingen met balustrade en ingesnoerde spits. De kerk staat op een hoger gelegen kerkhof (ommuurd 1775).

Het onderste deel van de gotische toren stamt uit het begin van de 15de eeuw (mogelijk voltooid in 1409). Schip en koor volgden in de tweede helft van die eeuw (mogelijk 1480), toen ook de toren werd verhoogd. Na het instorten van de kapconstructie (1577) onderging de kerk tot 1637 een langdurig herstel. In 1738 kreeg de kerk zijbeuken, waarvan de noordbeuk resteert. Van een uitbreiding in 1869 is het noordtransept behouden, het zuidtransept heeft men in 1908 vernieuwd, vergroot en aan beide zijden voorzien van afgeschuinde aanbouwen. In het interieur bevinden zich in het zuidtransept, koor en aan de westzijde van het schip galerijen (1908). Tot de 17de-eeuwse inventaris behoren een preekstoel (1636), een doophek, banken en enkele tekstborden, waaronder een tiengebodenbord (1642, Lambert Seynsen).

De voorm. pastorie (Oranje Weeshuislaan 1) is een fors middenganghuis uit 1882 met gepleisterde hoekrisalieten en eclectische details.

Gepubliceerd op 26-05-2017