De Herv. kerk in Ijpendam betekenis & definitie

(Kerkstraat 19) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een ranke geveltoren met ingesnoerde spits. Op de plaats van een in 1640 afgebrande kerk - gewijd aan St. Sebastiaan - verrees in 1656 een nieuwe kerk. Deze werd vervolgens gedeeltelijk vernieuwd in 1713 (noordgevel) en 1850, en kreeg de huidige westgevel met geveltoren in 1855. In de geveltoren hangt een door Gerhard Schimmel gegoten klok (1682).

Het interieur wordt gedekt door een in 1922 vernieuwd tongewelf met trekbalken.

In de koorsluiting rusten de trekbalken op muurstijlen met laat-gotische houten schalkbeelden (tweede helft 15de eeuw), afkomstig uit de oude kerk. Tot de inventaris behoren een preekstoel, doophek en koorafsluiting (alle midden 17de eeuw) en een overhuifde herenbank (midden 18de eeuw). Afkomstig uit de Herv. kerk te De Rijp is het door N.A. Willembroek gebouwde orgel (1728; overgebracht en gewijzigd 1855, J. van Nieuwkerk). Mogelijk in oorsprong 18de-eeuws is de tweelaagse pastorie (Dorpsstraat 64).

Gepubliceerd op 26-05-2017