De (Herv.) Grote Kerk in Hilversum betekenis & definitie

(Kerkbrink 4) [1], oorspronkelijk gewijd aan St. Vitus, is een zaalkerk met een toren van drie geledingen met balustrade en achtzijdige spits.

Deze laat-gotische toren stamt uit 1481. De kerk werd door brand verwoest in 1629 en in 1766.Ter vervanging van de te klein geworden kerk verrees in 1890-'91 naar een rijk neorenaissance-ontwerp van J. Wolbers de huidige kerk met bijgebouwen en een ingang aan de oostzijde. Na een brand in 1971 is het interieur van de kerk in 1976 in modernistische stijl herbouwd en heeft men de in 1825 verwijderde torenbalustrade hersteld. Tot de inventaris behoren een uit Amsterdam afkomstige preekstoel (17de eeuw) en een door W. Rütter voor de R.K. St.-Jozefkerk te Gouda gebouwd orgel (1854).

Bij de kerk staat het voorm. catechisatielokaal (Oude Torenstraat ong.), een gepleisterd neoclassicistisch gebouwtje uit circa 1860.