De Evang. Luth. kerk in Hoorn betekenis & definitie

(Ramen 4) [3] is een zaalkerk voorzien van een ingezwenkte voorgevel met geblokte hoeklisenen en een pronkrisaliet in Lodewijk XV-stijl. Ter vervanging van een kerk aan de Tempelsteeg (1631) kwam deze kerk na een langdurige discussie in 1768-'69 tot stand, mogelijk naar ontwerp van Jacob Hart of meestertimmerman Barent Brouwer.

Het interieur van deze in 1994-'95 gerestaureerde kerk heeft een houten tongewelf en galerijen langs de lange zijden. De kerkruimte is in 1923 met een scheidingswand aan de achterzijde ingekort. De inventaris uit 1773 bestaat uit een bijzonder rijk gesneden preekstoel met klankbord, een doophek met twee koperen doopbogen, een overhuifde herenbank voorzien van een opzetstuk met uurwerk, en een orgelgalerij. Het door wijnkoopman Hendrik Taddel geschonken orgel werd gebouwd door Pieter Müller (1772; gerestaureerd 2001).

De kerk wordt geflankeerd door een pastorie (Ramen 2) met omlijste ingang en een kosterswoning (Ramen 6) uit 1769.

Gepubliceerd op 26-05-2017